Follow Gaffa to join the conversation.

When you follow Gaffa, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Gaffa

Jihočeský, Czech Republic

Gaffa je tříčlenná kapela z Tábora, žánrově stejně univerzální jako možnosti použití pásky, po které si dala jméno. Marie - kytara/zpěv, Petra - zpěv/klávesy, Silvie - bicí/zpěv.
Gaffa is Marie - guitar, voice, Petra - voice, keyboards, Silvie - drums, voice. As universal as gaffer tape.